email   post@f-u.no     |     phone   + 47 47 77 37 10

Brev fra Canal Digital

Tilbud fra Canal Digital

Stenging av anlegg:

Flermoen Utmarkslag drifter i dag et satellittmatet kabelanlegg i Bjønnbekkmora Hytteområde hvor TV-signalet er levert av Canal Digital. Analoge signaler ble nylig stengt fra CD, dette medførte at alle måtte oppgradere til digital tuner, Canal Digital nevnte ingen ting den forbindelse at anlegget skulle stenges.

Dette førte til et behov for flere av abonnentene i hytteområdet til å anskaffe ny dekoder.
Anlegget i Bjønnbekkmora og mange flere steder er basert på utdatert teknologi som ikke lenger kan vedlikeholdes og Canal Digital har valg å avvikle løsningen fra og med 31.12.2017 (se vedlegg, link øverst på siden) Denne beslutningen ligger helt utenfor Utmarkslagets kontroll.

Flermoen Utmarkslag her derfor valgt å tilby en alternativ TV-løsning i samarbeid med Canal Digital Denne innebærer egne parabolanlegg på den enkelte hytte. Utstyr og montering av inntil 3 stk. dekodere av type Smart HD er gratis. Hver enkelt abonnent står fritt til å oppgradere eller nedgradere innenfor den kanalpakken Canal Digital tilbyr.
Kanalpakker

Spesialtilbudet inkluderer fri montering opp til kr. 1500,-. Beløp over dette dekkes av kunden.
Det medfølger en tradisjonell parabolantenne.
Flatantenne kan kjøpes til rabattert pris kr. 990,-

Bestilling av nytt anlegg kan gjøres på post@f-u.no
Vi trenger følgende opplysninger:

Hyttenummer:
Navn:
Hjemmeadresse:
Mobilnummer:
Fødselsdato/nummer: 11 siffer
Antall tunere/innstallasjoner:
Gi også beskjed om dere ønsker og kjøpe «Flatantenne» se bilde

 

Dere vil motta en SMS fra Canal Digital når bestillingen er kjørt, i den SMS meldingen er det feil pris.
Bestillingen koster kr 0.- for dem som har bestillt flat antenne er prisen 990.-

 

Viktig:

For de abonnementene som har anskaffet ny dekoder i forbindelse med forrige oppgradering av anlegget (gjelder kjøp i 2017) er det gjort avtale med Canal Digital om kreditering. Krediteringssum settes lik kjøpesum minus 100 kr per måned fra kjøpsdato. Den enkelte hytteeier må selv ringe inn til Canal Digitals kundeservice tlf.: 06090 og be om slik kreditering.

 

Valgt løsning med parabol på hver hytte er i strid med dagens vedtekter for område som har en bestemmelse om forbud mot utvendige antenner. Flermoen Utmarkslag vil i løpet av høsten gjøre de nødvendige endringene i områdets vedtekter for å tillate utvendig antenne. Vi ber om at paragrafens intensjon respekteres og at det i størst mulig grad brukes små og veggmonterte parabolantenner/flatantenner på en slik måte at det ikke er skjemmende for området.

Vi beklager at denne situasjonen har oppstått, men håper at dette kan være en tilfredsstillende løsning.

Vi gjør oppmerksom på at dere ikke er bundet til å velge TV-løsningen fra Canal Digital.

Med den nye ordningen bortfaller tv-avgifter fra Flermoen Utmarkslag fra og med 1.12018 og dere blir kunde direkte hos CD eller den leverandøren dere vil velge»

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 

Flermoen Utmarkslag

 

 

Could not authenticate you.Could not authenticate you.