email   post@f-u.no     |     phone   + 47 47 77 37 10

Oppdatering 15/10-22

Fremdrift i prosjektet:

Se kart for fargekoder

Felt 1 gamle felt.
Rødt felt er klart til å blåse fiber i rør.

Felt 2 nye feltet.

Blått, grønt og noen oransje vil bli klart for fiberblåsing.
Det vil si at de blir koblet på når fiber er installert og det vil skje fortløpende i følge OneCO.

Videre fremdrift er (hvis ikke det kommer tele)

Felt 1, legge stamkabel i lyse blått felt.
I følge OneCo kan hytter kobles på midlertidig ved og legge røret oppe på bakken og det kan graves ned
til våren, hvis man når frem til kabelskap før tele kommer i vegen.

Siden dette er veldig væravhengig, så estimeres det ikke lengre frem ennå.

Send gjerne en e-post til post@f-u.no om dere har noen spørsmål.


Oppstart av graving

Nå er endelig prosjekteringen klar og vi starter utbyggingen av bredbånd i Bjønnbekkmora. Som alltid i sånne prosjekter tar det lenger tid enn planlagt.

Men vi er i gang!
Det er ingen garanti for at alle får det installert før vinteren på grunn av frost, men alle gjør sitt beste for og få det til.

Planen er som følger: (se kart)

Prioritet 1
Hytte 1-75
Hytte 133-138

Prioritet 2
Hytte 100-160


Hvis vi får en bra høst og får lagt ned stamkabler med stikk, så er det ifølge OneCo også mulig og koble til hytter med at rør kan ligge oppe på snøen og graves ned til våren.

Rør blir lagt til tomtegrense.

Det vil klargjøres for installasjon i hver fargesone (rød,blå,gul,grønn)
Når en sone er klar så kan det kobles på fiber og det er klart til å brukes.

Vi har mottatt en del e-poster med ønsker om at det graves inn til hytta av entreprenør. For og få satt det i system ønsker vi at dere sender opp igjen en ny e-post angående graving.

  • Merk opp på hytteveggen der dere ønsker kabel inn.
  • Priser på graving se link
  • Gjør klar for graving på tomten, ta bort evt trær eller lignende som hindrer fremkommeligheten.

Send til post@f-u.no (send ikke direkte til entreprenør, Bergersen)

Could not authenticate you.Could not authenticate you.