email   post@f-u.no     |     phone   + 47 47 77 37 10

Tomter

Flermoen Utmarkslag mange fine festetomter som er byggeklare. Det er store fine tomter fra 1,6-2,8 daa til en fast pris på 149 000.-

Hytte

Fjellhytta AS har avtale med Flermoen Utmarkslag om levering av hyttetomter, se på priser og prospekt på denne siden Link her
Could not authenticate you.Could not authenticate you.