email   post@f-u.no     |     phone   + 47 47 77 37 10

Hytteeierfo

§1 Formål

Bjønnbekkmora Hytteforenings interesseområde er Bjønnbekkmora i Trysil med tilliggende områder som kan ha betydning for hytteutbygging.

Bjønnbekkmora Hytteforening har til formål å:

  • samle hytte-tomteeiere(tomtefestere) som medlemmer for å verne om og fremme deres felles interesser og rettigheter
  • å arbeide generelt for saker som har økonomisk eller sosial interesse for disse, samt å
  • øke foreningens innflytelse (også ved representasjoner) der hvor slike interesser og saker behandles (eksempelvis Flermoen utmarkslag, kommunale organer mv.)

e-postadresse: bjonnbekk@gmail.com

Kontonummer:

Kontonummer: 1822.65.35299

Innbetalinger til Hytteforeningen må merkes med navn, e-postadresse og hyttenummer.

Leder: Bjørg Klevengen. Hytte 28. Telefon 909 29 709

Kasserer: Thor Tonning. Telefon 94356584 Hytte 42

Årskontingent er for tiden 300 kroner og betales innen 31.1. hvert år. Betalt kontingent gir rett til deltakelse og stemmerett på hytteforeningens årsmøte.

Årsmøtet holdes fast Langfredag kl. 11:00 på Støa samfunnshus

Påskeskirenn holdes hver Langfredag fra kl. 14:00

«Gapahuken» nede ved dammen er satt opp av foreningen og er til anvendelse for alle som ønsker det.

Could not authenticate you.Could not authenticate you.