email   post@f-u.no     |     phone   + 47 47 77 37 10

Flermoen Utmarkslag SA

Flermoen Utmarkslag er en samling av grunneiere i Østre Trysil. Utmarkslaget administrerer i dag over 90.000 dekar. Det vedtektsfestede formålet er: Samle grunneiere og rettighetshavere i området (jfr. § 1) for i samarbeid å utnytte utmarksressursene som næring. Virksomhetsområdet vil være salg av jakt og fiskerettigheter, tilrettelegging for friluftsliv og turisme, og utvikling og drift av hytteområder. Utmarkslaget har kontor på Østby i det gamle Setersmoenhuset på Landsvegen 27.

Andelseiere

 • Flermoen Sameieskog SA
 • Trysil Kommuneskoger KF
 • Anders Galaasen
 • Inge Berg
 • Halvor G Jensen
 • Jens Kr. Flermoen
 • Bjørn V Teppen
 • Arne Nyborg

Kontaktpersoner

Steinar L Eriksson
Daglig leder

t: +47 901 63 318
e: post@f-u.no

Mer om Steinar

Bjørn Vidar Teppen
Styreleder

 

t: +47 908 82 580

Styret

Styreleder:
 • Bjørn Vidar Teppen

Nestleder:
 • Inge Emil Berg

Styremedlem:
 • Anders Galaasen
 • Per Iver Pedersen
 • Andre Kristiansen

Varamedlem:
 • Ivar Haraldseid
 • Einar Magne Flermoen
 • Arne Livor Nyborg
Could not authenticate you.Could not authenticate you.